Dala Biogas sluter kretsloppen

 

Nätverk, supporters

Dalabiogas är ett projekt, som hållit igång under flera år med många aktörer och tillskyndare. Under den tiden har också politiker och myndigheter vaknat för den oppinion, som finns för ett klimatsmart kretslopp. Regering och riksdag har också faställt mål för hur vi i Sverige ska bli oberoende av importerade fossila bränslen till vår fordonsflotta. Många kommuner i Sverige, framför allt i Södra delarna av landet, har redan infört biogas som bränsle till de lokala bussarna och till renhållningsfordon. En hel del privatpersoner har också gått över till gas i sina privatbilar. Ännu så länge är Dalarna ett svart hål på den svenska biogaskartan, men det ska vi ändra på!

 

När många hjälps åt och drar åt samma håll, blir vi starka och vi når våra målsättningar.

Vi vill därför nämna och tacka alla supporters och medhjälpare som gjort det möjligt att komma så här långt med vårt biogasprojekt.

 

 

 

    Logga_LND_lag_upplosning

 

  LRF_CMYK liten(200 x 50)

 

 

 

 

EBEC Consulting

Göran Öhlin

Uppsala Teknik konsult C-M Pettersson

Konsult Anders Rustas


TUSEN TACK!

 

 

 


Copyright © 2013. All Rights Reserved.